Fontenay A/S

Fontenay A/S er etableret i 1992. Vi har gennem årene udbygget både vores produktprogram og vores viden om produkterne og deres anvendelse, således at vi i dag leverer løsninger, der både teknisk og økonomisk er optimale i den givne situation. Vi er en kompetent og seriøs samarbejdspartner både som leverandør og rådgiver. Fontenay A/S arbejder miljøbevidst og vælger kun produkter, der giver den højeste grad af sikkerhed for såvel personer som miljø. Derfor ligger vores produkters kvalitet og ydeevne i front på markedet.

Vores målsætning har aldrig været at levere de billigste produkter; men at levere de bedste produkter til den billigste pris.


En del af TESS Danmark og TESS AS

Vi er en del af TESS Danmark. Sammen forsyner vi hele landet med industrislanger i alle størrelser, til alle brancher, og til transport af alle medier. TESS Danmark består af tre afdelinger: Tess Esbjerg, Tess Frederikshavn og Fontenay i Middelfart.

Med norske TESS AS i ryggen, er vi en del af en større koncern med mere end 1.300 medarbejdere og 130 afdelinger fordelt over hele verden. Du får sikkerhed, solid erfaring, kvalitet og adgang til et STORT varelager. 

Idégrundlag

At skabe og udvikle en handels- og agenturvirksomhed med speciale i komponenter og udstyr til håndtering, transport og opbevaring af produkter og materialer i industrien.

Fontenay A/S skal på etisk forsvarligt grundlag være i stand til at:

 • Fremstå som en troværdig og kompetent partner over for sine samarbejdspartnere
 • Sælge produkter og ydelser hvis kvalitet og ydeevne ligger i front i forhold til markedet
 • Påvirke sine samarbejdspartnere til at vælge produkter der giver den højeste grad af sikkerhed for personer og miljø
 • Sikre, at de produkter der tilbydes lever op til gældende regler og standarder som gælder for de områder, hvor de tilbudte produkter finder anvendelse
 • Arbejde miljøbevidst, og derigennem være med til at skabe en bæredygtig udvikling
 • Være en attraktiv arbejdsplads for virksomhedens ansatte

Vision

Fontenay A/S vil være kendt som en troværdig og kvalitetsbevidst udbyder af komponenter og udstyr til håndtering, transport og opbevaring af produkter og materialer til den danske industri.

Mission

Fontenay A/S vision skal nås gennem en ekspansion på markedet for slanger og slangetilbehør, samt en øget fokusering på nicher.

Corporate Social Responsibility

En lang række af de produkter der forhandles af Fontenay A/S har til formål at øge personsikkerheden og sikre miljøet mod uønskede påvirkninger fra de stoffer der transporteres, reguleres eller begrænses af disse.

 • Vi ønsker kun at forhandle produkter, der er designet, produceret og dokumenteret på en sådan måde, at deres korrekte anvendelse vil højne personsikkerheden og mindske risikoen for negative miljøpåvirkninger
 • Vi kræver som minimum at vore leverandører lever op til nationale krav om sikkerhed og miljø og vi vil i videst muligt omfang påvirke dem til at indføre højere krav til miljø og sikkerhed i både produkter og produktion
 • Vi vil i vores rådgivning af kunder inddrage miljø- og sikkerhedsaspekter som afgørende faktorer og vi vil gennem en åben og ærlig dialog arbejde for at kundens valg træffes herudfra
 • Vi vil i alle interne og eksterne funktioner tilstræbe at disse udføres miljø- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og vi vil tilstræbe den højest opnåelige grad af ressourceudnyttelse, affaldsminimering og genanvendelse af uundgåeligt affald
 • Vi vil sikre implementeringen af vores miljøpolitik ved at indføre denne som et særskilt kapitel i vores Kvalitetshåndbog