Fontenay A/S

Fontenay A/S er etableret i 1992. Vi har gennem årene udbygget både vores produktprogram og vores viden om produkterne og deres anvendelse, således at vi i dag leverer løsninger, der både teknisk og økonomisk er optimale i den givne situation. Vi er en kompetent og seriøs samarbejdspartner både som leverandør og rådgiver. Fontenay A/S arbejder miljøbevidst og vælger kun produkter, der giver den højeste grad af sikkerhed for såvel personer som miljø. Derfor ligger vores produkters kvalitet og ydeevne i front på markedet.

Vores målsætning har aldrig været at levere de billigste produkter; men at levere de bedste produkter til den billigste pris.


En del af TESS Danmark og TESS AS

Vi er en del af TESS Danmark. Sammen forsyner vi hele landet med industrislanger i alle størrelser, til alle brancher, og til transport af alle medier. TESS Danmark består af tre afdelinger: Tess Esbjerg, Tess Frederikshavn og Fontenay i Middelfart.

Med norske TESS AS i ryggen, er vi en del af en større koncern med mere end 1.300 medarbejdere og 130 afdelinger fordelt over hele verden. Du får sikkerhed, solid erfaring, kvalitet og adgang til et STORT varelager. 

System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'HtmlAgilityPack, Version=1.11.33.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
File name: 'HtmlAgilityPack, Version=1.11.33.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a' ---> System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'HtmlAgilityPack, Version=1.8.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a' or one of its dependencies. The located assembly's manifest definition does not match the assembly reference. (Exception from HRESULT: 0x80131040)
File name: 'HtmlAgilityPack, Version=1.8.14.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=bd319b19eaf3b43a'

WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].

  at Umbraco.Web.PropertyEditors.RichTextEditorPastedImages.FindAndPersistPastedTempImages(String html, Guid mediaParentFolder, Int32 userId, IImageUrlGenerator imageUrlGenerator)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.RichTextPropertyEditor.RichTextPropertyValueEditor.FromEditor(ContentPropertyData editorValue, Object currentValue)
  at Umbraco.Web.PropertyEditors.NestedContentPropertyEditor.NestedContentPropertyValueEditor.FromEditor(ContentPropertyData editorValue, Object currentValue)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.ConvertValue(String id, String contentTypeAlias, String dataJson)
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.<>c__DisplayClass5_0`1.<GetCacheItem>b__0()
  at Umbraco.Core.Cache.FastDictionaryAppCacheBase.<>c__DisplayClass21_0.<GetSafeLazy>b__0()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at Umbraco.Core.Cache.HttpRequestAppCache.Get(String key, Func`1 factory)
  at Umbraco.Core.Cache.AppCacheExtensions.GetCacheItem[T](IAppCache provider, String cacheKey, Func`1 getCacheItem)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Fontenay\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 26
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\inetpub\wwwroot\Fontenay\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20